APLIKACJA WEBOWA


  Aplikacja webowa Comarch TNA to narzędzie wspomagające codzienną pracę zarówno pracowników jak i kierowników w zakresie ewidencji i zarządzania czasem pracy. Aplikacja webowa, która dostępna jest dla użytkownika przez dowolną przeglądarkę internetową, pełni szereg różnych funkcji. W zależności od uprawnień, dedykowana jest dla pracowników oraz kierowników

  TNA-laptop-mockup1920x1200-23072020

  APLIKACJA WEBOWA DLA PRACOWNIKA


  Pracownik zalogowany na swoje konto w systemie, może łatwo zgłosić delegację, urlop, pracę zdalną czy ręcznie zadeklarować obecność w pracy co świetnie sprawdza się w przypadku pracowników terenowych. Pracownik ma również możliwość wglądu w raporty swoich obecności, godzin pracy, może weryfikować swój grafik oraz łątwo kontaktować się z przełożonym.

  APLIKACJA WEBOWA DLA KIEROWNIKA


  Aplikacja webowa to jednocześnie narzędzie dedykowane kierownikom. Użytkownicy zdefiniowani w strukturze organizacyjnej jako kierownicy, otrzymują dodatkowe funkcje w usłudze umożliwiające im zarządzanie grupą pracowników w swoich zespołach.
  Panel zarządzania kadrą umożliwia przełożonym akceptację zgłoszonych nieobecności, delegacji czy urlopów. Kierownicy mają stały dostęp do raportów czasu pracy każdej osoby w zespole oraz mogą weryfikować obecności pracowników w czasie rzeczywistym.

  Aplikacja pozwala też na planowanie precyzyjnego i bezkonfliktowego grafik pracy dla podwładnych. Stworzony grafik jest weryfikowany i walidowany zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, takimi jak na przykład: zapewnienie 11-sto godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego, zapewnienie 35-cio godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, czy pilnowanie normy godzin pracy pracownika w ramach danego okresu rozliczeniowego, np. 40 h pracy w tygodniu.