Changelog


  Comarch TNA

  Release 3.17.0

  • Udostępniono aplikację na telefony z systemem Android do rejestracji aktywności przy użyciu karty lub aplikacji mobilnej TNA - TNA Gateway Mobile
  • Dodano możliwość konfiguracji statusu ucznia dla pracowników
  • Dodano możliwość archiwizacji użytkowników
  • Ustawienie zaawansowane dotyczące pracy w nocy uwzględnia również dni wolne dla pracowników z planem / grafikiem pracy, poprzednio tylko dla pracowników bez planu pracy

  Release 3.16.0

  • Dodano grafik urlopów
  • Rozszerzono synchronizację nieobecności o nowe typy zgodne z Comarch ERP Optima
  • Poprawiono możliwość akceptacji/odrzucania zgłoszeń w modelu integracji z HRM
  • Poprawiono wzajemne działanie reguł wygładzania dotyczących przerw w trakcie pracy
  • Ujednolicenie zakresu edycji aktywności zgłaszanych ręcznie przez pracownika względem nowych zgłoszeń ręcznych

  Release 3.15.0

  • Rozbudowa API publicznego TNA o możliwość wprowadzania wejść/wyjść
  • Synchronizacja z systemem ERP zdarzeń z dni, w których pracownik ma jednocześnie zarejestrowany urlop oraz aktywności wejścia/wyjścia
  • Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem spóźnienia w raporcie pracownika z nienormowanym planem pracy
  • Naprawiono błąd gdzie centra podległe dla centrum w którym pracownik jest kierownikiem nie były widoczne w filtrach

  Release 3.14.0

  • Integracja Comarch TNA z Comarch HRM
  • Usprawnienia w działaniu grafiku

  Release 3.13.0

  • Dodano możliwość zgłoszenia przerwy służbowej w trakcie dnia przez pracowników
  • Zmieniono zasadę uwzględniania reguł wygładzania dla długości przerwy oraz dziennej długości przerwy - ustawienia respektowane są niezależnie
  • Poprawiono zachowanie systemu w przypadku usunięcia etatu pracownika wieloetatowego zapewniając poprawne przeliczenie czasu pracy
  • Dodanie filtrów archiwalnych pracowników w publicznym API dla raportów
  • Poprawiono wyświetlanie czasu pracy w raportach dla dni, gdzie jednocześnie występują zgłoszenia nieobecności oraz zarejestrowane aktywności

  Release 3.12.0

  • Dwustronna synchronizacja pracy zdalnej między systemami Comarch TNA i Comarch ERP Optima

  Release 3.11.0

  • Możliwość edycji odbić zarejestrowanych na urządzeniach przez kierownika
  • Obsługa przerwy prywatnej w trakcie dnia
  • Dodanie dedykowanych odpowiedzi w publicznym API przy tworzeniu użytkownika
  • Dodanie filtrów archiwalnych pracowników w publicznym API dla raportów

  Release 3.10.0

  • Plan pracy obejmującą dodatkową przerwę obiadową
  • Zamiana mechanizmu zgłaszania obecności zgłaszanej ręcznie oraz pracy zdalnej z godzinami
  • Konfiguracja dostępu do funkcjonalności Urlopy i Delegacje, obejmująca wyłączanie pewnych etapów synchronizacji w zależności od konfiguracji
  • Poprawki optymalizacyjne do synchronizacji urlopów i delegacji
  • Poprawa błędu związanego z brakiem archiwalnych pracowników przy imporcie danych o odbiciach do pliku xls
  • Poprawki wydajnościowe przy pobieraniu urlopów na zakładce urlopy dla kierownika