Changelog


Comarch TNA

Release 3.15.0

 • Rozbudowa API publicznego TNA o możliwość wprowadzania wejść/wyjść
 • Synchronizacja z systemem ERP zdarzeń z dni, w których pracownik ma jednocześnie zarejestrowany urlop oraz aktywności wejścia/wyjścia
 • Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem spóźnienia w raporcie pracownika z nienormowanym planem pracy
 • Naprawiono błąd gdzie centra podległe dla centrum w którym pracownik jest kierownikiem nie były widoczne w filtrach

Release 3.14.0

 • Integracja Comarch TNA z Comarch HRM
 • Usprawnienia w działaniu grafiku

Release 3.13.0

 • Dodano możliwość zgłoszenia przerwy służbowej w trakcie dnia przez pracowników
 • Zmieniono zasadę uwzględniania reguł wygładzania dla długości przerwy oraz dziennej długości przerwy - ustawienia respektowane są niezależnie
 • Poprawiono zachowanie systemu w przypadku usunięcia etatu pracownika wieloetatowego zapewniając poprawne przeliczenie czasu pracy
 • Dodanie filtrów archiwalnych pracowników w publicznym API dla raportów
 • Poprawiono wyświetlanie czasu pracy w raportach dla dni, gdzie jednocześnie występują zgłoszenia nieobecności oraz zarejestrowane aktywności

Release 3.12.0

 • Dwustronna synchronizacja pracy zdalnej między systemami Comarch TNA i Comarch ERP Optima

Release 3.11.0

 • Możliwość edycji odbić zarejestrowanych na urządzeniach przez kierownika
 • Obsługa przerwy prywatnej w trakcie dnia
 • Dodanie dedykowanych odpowiedzi w publicznym API przy tworzeniu użytkownika
 • Dodanie filtrów archiwalnych pracowników w publicznym API dla raportów

Release 3.10.0

 • Plan pracy obejmującą dodatkową przerwę obiadową
 • Zamiana mechanizmu zgłaszania obecności zgłaszanej ręcznie oraz pracy zdalnej z godzinami
 • Konfiguracja dostępu do funkcjonalności Urlopy i Delegacje, obejmująca wyłączanie pewnych etapów synchronizacji w zależności od konfiguracji
 • Poprawki optymalizacyjne do synchronizacji urlopów i delegacji
 • Poprawa błędu związanego z brakiem archiwalnych pracowników przy imporcie danych o odbiciach do pliku xls
 • Poprawki wydajnościowe przy pobieraniu urlopów na zakładce urlopy dla kierownika