Changelog


Comarch TNA

Release 3.11.0

  • Możliwość edycji odbić zarejestrowanych na urządzeniach przez kierownika
  • Obsługa przerwy prywatnej w trakcie dnia
  • Dodanie dedykowanych odpowiedzi w publicznym API przy tworzeniu użytkownika
  • Dodanie filtrów archiwalnych pracowników w publicznym API dla raportów

Release 3.10.0

  • Plan pracy obejmującą dodatkową przerwę obiadową
  • Zamiana mechanizmu zgłaszania obecności zgłaszanej ręcznie oraz pracy zdalnej z godzinami
  • Konfiguracja dostępu do funkcjonalności Urlopy i Delegacje, obejmująca wyłączanie pewnych etapów synchronizacji w zależności od konfiguracji
  • Poprawki optymalizacyjne do synchronizacji urlopów i delegacji
  • Poprawa błędu związanego z brakiem archiwalnych pracowników przy imporcie danych o odbiciach do pliku xls
  • Poprawki wydajnościowe przy pobieraniu urlopów na zakładce urlopy dla kierownika