FUNKCJE


  WYGODNA REJESTRACJA CZASU PRACY


  System umożliwia rejestrację czasu pracy w firmie przy pomocy kart zbliżeniowych lub aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS oraz Android. Daje też możliwość ręcznej deklaracji godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy dla osób pracujących w terenie lub zdalnie (również zgłaszanie pracy zdalnej).

  CZYTELNE RAPORTOWANIE


  Rozbudowane raporty obecności dla pracownika oraz pracodawcy umożliwiają podgląd przepracowanego czasu pracy oraz szczegółowych statystyk.

  Użytkownik ma również nieprzerwany dostęp do danych historycznych  na temat ilości przepracowanych godzin, momentu wejścia i wyjścia z pracy, przebytych delegacji oraz urlopów, prezentowanych w przejrzysty sposób.

  ZGŁASZANIE DELEGACJI


  Usługa daje możliwość planowania, zgłaszania i zarządzania delegacjami.

  Pracownik wprowadzając nową delegację ma możliwość wyboru okresu i czasu trwania wyjazdu służbowego, definicji nazwy oraz celu wyjazdu. Może on również zaznaczyć czy jest to delegacja krajowa czy zagraniczna. Zgłoszona delegacja jest oznaczana w kalendarzu pracownika oraz przekazywana kierownikowi do akceptacji.

  PROSTE ZARZĄDZANIE URLOPAMI


  Comarch TNA pozwala na automatyzację zarządzania podaniami o urlop oraz planowania kalendarza urlopów.

  Pracownicy w łatwy sposób mogą planować dni urlopowe i przekazywać swoje wnioski do akceptacji przełożonego.

  INTUICYJNY KANAŁ KOMUNIKACJI PRACOWNIKA Z PRACODAWCĄ


  Kierownik może łatwo skomunikować się z pracownikiem wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio z systemu. Zarówno pracownik jak i kierownik mogą dodawać komentarze do zgłoszonych aktywności, które dodatkowo są komunikowane kierownikowi mailowo.

  GRAFIK PRACY


  System daję możliwość układania precyzyjnego i bezkonfliktowego grafiku pracy dla wybranego okresu oraz centrum. Dzięki elastycznym regułom planowania, kierownik może stworzyć grafik w pełni dopasowany do potrzeb swojego zespołu. System dba o zgodność tworzonego grafiku z wymogami polskiego Kodeksu Pracy.