Polityka prywatności

   

  Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności informuje, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy informacje w Usłudze Comarch TNA. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że czujemy się za nie odpowiedzialni i szanujemy Twoją prywatność, dlatego dokładamy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

   

  1. Kim jesteśmy?
  2. Dane osobowe
  3. Przetwarzanie danych osobowych
  4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
  5. Komunikacja aplikacji na platformę Android z TNA Gateway
  6. Dostęp do danych dyskowych w aplikacji na platformę Android
  7. Logi systemowe
  8. Pliki cookie i inne podobne technologie

   

  1. Kim jesteśmy?

   

  Administratorem danych osobowych jest Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677 – 00 – 65 – 406. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna kierowana pod adres e-mail: kontakt@comarch-cloud.pl


  2.
  Dane osobowe

   

  Przetwarzamy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazałeś. Jeśli skontaktujesz się z nami, zbierzemy wskazany przez Ciebie adres e-mail oraz wszelkie inne podane przez Ciebie informacje identyfikujące, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail, numer telefonu.
  Aby chronić prywatność danych i danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy, utrzymujemy fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia. Na bieżąco aktualizujemy i testujemy naszą technologię bezpieczeństwa. Szkolimy naszych pracowników w zakresie znaczenia poufności oraz zachowania prywatności i bezpieczeństwa Twoich informacji. Dostęp do Twoich Danych Osobowych jest ograniczony do pracowników, którzy potrzebują ich do świadczenia usług dla Ciebie.

   

  3. W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy dane osobowe?

   

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu
  – świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi Comarch TNA. Świadczenie przez nas Usług jest nierozerwalnie związane z przetwarzaniem danych osobowych i bez wykonywania tych działań nie bylibyśmy w stanie zrealizować na Twoją rzecz naszych usług;
  – prowadzenia działań marketingowych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej np. wiadomość SMS lub e-mail. Tego typu działania będziemy wykonywać wyłącznie w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę;
  – realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przez nasz prawnie uzasadniony interes należy rozumieć: przeprowadzanie badania poziomu satysfakcji Użytkowników, ewentualne ustalenie, dochodzenie i egzekucję roszczeń lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, analizy finansowej Administratora, prowadzenie działań o charakterze marketingowym, udzielanie odpowiedzi na zapytania i wiadomości Użytkowników, prowadzenie statystyk oraz dokonywanie badań analitycznych i testów w celu lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika czy optymalizacji procesów, dokonywanie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji.

   

  4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

   

  Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
  – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania;
  – w przypadku niezbędności przetwarzania danych do świadczenia Usługi, przez czas świadczenia Usługi i do momentu upływu przedawnienia roszczeń związanych z Usługą, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania tego interesu.

   

  5. Komunikacja aplikacji na platformę Android z TNA Gateway

   

  Komunikacja z urządzeniami TNA Gateway odbywać się może za pomocą NFC lub Bluetooth.
  W celu komunikacji przez Bluetooth z urządzeniami TNA Gateway, aplikacja Comarch TNA wymaga dodatkowo nadania jej zgody na dostęp do usług lokalizacji. Dostęp do usług lokalizacji wykorzystywany jest jedynie w celu wyszukiwania znajdujących się w pobliżu urządzeń TNA Gateway z użyciem Bluetooth. Żadne dane dotyczące fizycznego położenia użytkownika nie są przez aplikację przetwarzane, ani też wysyłane na zewnątrz.
  Uprawnienia wymagane do prawidłowej komunikacji z urządzeniami TNA Gateway za pomocą Bluetooth to: uprawnienie Bluetooth do łączności ze sparowanymi urządzeniami(BLUETOOTH), uprawnienie do detekcji i parowania urządzeń przez Bluetooth(BLUETOOTH_ADMIN), uprawnienia do lokalizacji, wymagane do wyszukiwania urządzeń TNA Gateway za pomocą Bluetooth(ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION).
  Uprawnienie wymagane do komunikacji z urządzeniami TNA Gateway poprzez Bluetooth, w momencie gdy użytkownik zażyczy sobie by aplikacja komunikowała się z TNA Gateway nawet znajdując się w tle(ACCESS_BACKGROUND_LOCATION).
  Uprawnienie wymagane do komunikacji z urządzeniami TNA Gateway za pomocą NFC(NFC).

   

  6. Dostęp do danych dyskowych w aplikacji na platformę Android

   

  Aplikacja umożliwia wprowadzanie działań przez użytkowników jak np. zgłoszenie delegacji oraz ich komentowanie. Każdy z komentarzy może zawierać załącznik w postaci pliku. Uprawnienia wymagane do dodawania załączników to: uprawnienie służące do dodania załącznika w postaci pliku znajdującego się na dysku urządzenia mobilnego(READ_EXTERNAL_STORAGE), uprawnienie służące do dodania załącznika w postaci zdjęcia bezpośrednio z aparatu urządzenia(CAMERA).
  Każdy załącznik może być również pobrany. W celu pobrania załącznika wymagane jest nadanie uprawnienia do zapisu pliku załącznika na dysk urządzenia mobilnego(WRITE_EXTERNAL_STORAGE).

   

  7. Logi systemowe

   

  Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony Comarch jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

   

  8. Pliki cookie i inne podobne technologie

   

  Witryny internetowe Comarch stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Comarch może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej Polityce Prywatności Comarch, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych Comarch. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Comarch dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.
  Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

  • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
  • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
  • utrzymywania sesji użytkowników,
  • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
  • dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

  Witryny Comarch stosują następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
  • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

  Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.
  W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki. W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:

  • Edge,
  • Firefox,
  • Chrome,
  • Opera,
  • Safari.

  Urządzenia mobilne:

  • Android,
  • iOS.

  Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Comarch będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.