URZĄDZENIA RCP


Comarch TNA Gateway


Comarch TNA Gateway

Comarch TNA Gateway Plus


Comarch TNA Gateway Plus
 • Czas pracy rejestrowany przy pomocy aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefon z oprogramowaniem Android lub iOS
 • Urządzenie wysyła unikatowy identyfikator, w oparciu o który aplikacja rejestruje wejścia oraz wyjścia
 • Działa w oparciu o technologie Bluetooth 4.0 oraz NFC (Near Field Communication)
 • Zasilane akumulatorowo z możliwością łatwego doładowania
 • Czas pracy rejestrowany przy pomocy dedykowanych kart zbliżeniowych lub aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefon z oprogramowaniem Android lub iOS
 • Urządzenie łączy się bezpośrednio z aplikacją webową, dlatego wymagane jest połączenie z Internetem
 • Działa w oparciu o technologie Ethernet, WiFi, Bluetooth Smart, NFC
 • Wymagane jest połączenie ze stałym źródłem zasilania

Comarch TNA Gateway


Comarch TNA Gateway
 • Czas pracy rejestrowany przy pomocy aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefon z oprogramowaniem Android lub iOS
 • Urządzenie wysyła unikatowy identyfikator, w oparciu o który aplikacja rejestruje wejścia oraz wyjścia
 • Działa w oparciu o technologie Bluetooth 4.0 oraz NFC (Near Field Communication)
 • Zasilane akumulatorowo z możliwością łatwego doładowania

Comarch TNA Gateway Plus


Comarch TNA Gateway Plus
 • Czas pracy rejestrowany przy pomocy dedykowanych kart zbliżeniowych lub aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefon z oprogramowaniem Android lub iOS
 • Urządzenie łączy się bezpośrednio z aplikacją webową, dlatego wymagane jest połączenie z Internetem
 • Działa w oparciu o technologie Ethernet, WiFi, Bluetooth Smart, NFC
 • Wymagane jest połączenie ze stałym źródłem zasilania

PORÓWNANIE


Urządzenie Comarch TNA Gateway Comarch TNA Gateway Plus
Rejestracja czasu Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna lub karty(20 darmowych kart)
Zasilanie Akumulatorowo z możliwością doładowania Wymagane połączenie ze stałym źródłem zasilania
Połączenie z internetem Nie wymagane Wymagane(Wi-Fi lub LAN)
Technologia Bluetooth 4.0, NFC Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Smart, NFC
Montaż Nie wymaga ingerencji w infrastrukturę budynku

JAK TO DZIAŁA?


W celu poprawnej rejestracji czasu pracy należy przyłożyć telefon z zainstalowaną aplikacją Comarch TNA do urządzenia i poczekać na sygnał dźwiękowy.

Urządzenie Comarch TNA Gateway nadaje identyfikator, który po odczytaniu przez aplikację zainstalowaną na telefonie komórkowym (z systemem Android lub iOS) jest rejestrowany jako aktywność pracownika, wejście lub wyjście z miejsca pracy.

Urządzenie Comarch TNA Gateway Plus działa zarówno z aplikacją mobilną jak i kartami zbliżeniowymi. Po przyłożeniu karty lub telefonu do urządzenia, odczytywany jest unikalny identyfikator emitowany przez kartę lub aplikację mobilną i przekazywany do systemu jako aktywność pracownika, wejście lub wyjście w pracy.

 

Masz pytanie związane z usługą Comarch TNA lub chcesz dowiedzieć się więcej o jednym z naszych urządzeń?