Najczęściej zadawane pytania

Wybierz kategorię pytania lub przesuń stronę w dół i poszukaj rozwiązania swojego problemu:

Pytania ogólne
1. Czym jest Comarch TNA?
Comarch TNA to innowacyjny system do rejestracji oraz zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi ważnymi procesami skupionymi wokół pracownik w firmie. Jest to narzędzie działające w chmurze którego funkcjonowanie nie jest uzależnione od dodatkowego oprogramowania. Instalacja Comarch TNA jest szybka i prosta, a produkt nie ingeruję w infrastrukturę budynku. Usługa może działać zarówno samodzielnie jak i z dowolnym systemem ERP.
2. Jak działa Comarch TNA?
Comarch TNA to narzędzie oparte o współpracę trzech elementów: autorskiej aplikacji mobilnej, autorskiej aplikacji WWW oraz urządzenia Comarch TNA Gateway. Użytkownicy rejestrują wejście i wyjście z miejsca pracy zbliżając smartphone z zainstalowaną aplikacją do urządzenia Comarch TNA Gateway. Do prawidłowego działania aplikacji konieczne jest włączenie transferu danych lub Wi-Fi oraz aktywne połączenie Bluetooth lub NFC. System rejestruje aktywność przy bramce oraz czas i datę zdarzenia. Zebrane dane są widoczne w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej i są na bieżąco aktualizowane. Na podstawie zarejestrowanych danych, generowane są informacje dotyczące historii obecności, przepracowanego czasu, oraz czasu wejść i wyjść. Pracownik może również dodać innego rodzaju obecności, takie jak urlop, nieobecność czy delegacje. System Comarch TNA informuje użytkowników o istotnych zdarzeniach poprzez powiadomienia e-mail.
3. Co to jest Comarch TNA Gateway?
Comarch TNA Gateway to urządzenie działające w oparciu o technologie Bluetooth Low Energy oraz NFC (Near Field Communication), które wysyła sygnał identyfikujący. Kompatybilne urządzenia – smartfony z zainstalowaną aplikacją Comarch TNA – mogą odbierać ten sygnał i wykorzystywać go do rejestracji czasu pracy. Każde urządzenie posiada unikalny numer identyfikacyjny umieszczony na dole urządzenia. Na pełnej baterii urządzenie działa nieprzerwanie około roku. Dzięki wykorzystanym technologiom, urządzenie działa ze wszystkimi smartfonami dostępnymi na rynku.
4. Jak poprawnie zarejestrować aktywność w usłudze?
Użytkownicy rejestrują wejście i wyjście z miejsca pracy zbliżając smartphone z zainstalowaną aplikacją do urządzenia Comarch TNA Gateway. Do prawidłowego działania aplikacji konieczne jest włączenie transferu danych lub Wi-Fi oraz aktywne połączenie Bluetooth lub NFC. Aplikacja domyślnie wykorzystuje NFC do rejestracji sygnału z urządzeń Comarch TNA Gateway. Rejestrując aktywność przy pomocy NFC należy zidentyfikować w jakim miejscu w smartphonie znajduje się moduł NFC i przykładać telefon do urządzenia dokładnie w tym miejscu. Moduł Bluetooth jest wykorzystywany w przypadku braku lub problemów z komunikacją NFC. Istnieje możliwość automatycznego użycia Bluetooth oraz ustawienia jego czułości. Aby to zrobić należy wejść w zakładkę ustawienia znajdującą się w menu nawigacyjnym w aplikacji mobilnej Comarch TNA, następnie wybrać zakładkę Bluetooth.
5. Jak mogę zmienić administratora w usłudze?
Od wersji usługi Comarch TNA 2.1.0 istnieje możliwość nadawania uprawnień administratora przez Super Administratora (właściciela usługi), czyli osobę na której dane (adres e-mail) utworzono konto w usłudze Comarch TNA. Nadanie takich uprawnień jest możliwe podczas dodawania nowego pracownika w oknie Nowy pracownik, oraz podczas edycji danych pracownika w oknie Edycja pracownika. Nadanie uprawnień Administratora jest notyfikowane wiadomością e-mail.
6. Gdzie i jak mogę instalować urządzenie Comarch TNA Gateway?
Urządzenie należy przymocować w wybranym miejscu na ścianie, na przykład przy wejściu do miejsca pracy, za pomocą załączonych do opakowania wkrętów lub rzep. Przed przymocowaniem należy upewnić się że powierzchnia montażowa jest czysta. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz budynku.
7. Zgodnie z jakimi zapisami Kodeksu Pracy walidowany jest grafik pracy?
Stworzony grafik jest weryfikowany i walidowany zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, takimi jak:
 • Zapewnienie 11-sto godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
 • Zapewnienie 35-cio godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.
 • Pilnowanie normy godzin pracy pracownika w ramach danego okresu rozliczeniowego (np. 40 h pracy w tygodniu lub innym okresie rozliczeniowym).
 • Blokowanie możliwości zaplanowania większej bądź mniejszej liczby godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym.
 • Blokowanie możliwości zaplanowania więcej niż 12 godzin pracy w danej dobie (w przypadku osób zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy – Nienormowany plan pracy) i więcej niż 8 godzin w danej dobie (w przypadku pracownika zatrudnionego w systemie podstawowego czasu pracy – Normowany plan pracy).
Konfiguracja
8. Jak skonfigurować konto przed pierwszym użyciem?
Do rozpoczęcia korzystania z Comarch TNA niezbędna jest aktywacja oraz krótka konfiguracja usługi.
 1. Aktywacja urządzenia TNA Gateway

  Urządzenie na czas transportu jest wyłączone. Po otrzymaniu urządzenia należy je aktywować podłączając je chociaż na chwilę do zasilania przez port mikroUSB np. za pomocą standardowej ładowarki telefonicznej lub za pomocą dołączonego do opakowania kabla do portu USB komputera. Po takiej aktywacji, urządzenie jest gotowe do działania.

 2. Konfiguracja usługi przez Administratora

  Do poprawnego działania usługi, niezbędne jest wirtualne „przypięcie” zakupionego urządzenia Comarch TNA Gateway do bramki oraz lokalizacji. Od wersji usługi Comarch TNA 2.1.0 wszystkie urządzenia zakupione z nową usługą są przypisywane do jednej domyślnej bramki oraz lokalizacji. Istnieje możliwość zmiany ustawień domyślnych. Więcej szczegółów na ten temat w pytaniu „Jak zmienić nazwę bramki oraz lokalizacji?”.

 3. Ściągniecie aplikacji mobilnej

  Ostatnim niezbędnym elementem do skorzystania z usługi jest pobranie i instalacja aplikacji mobilnej Comarch TNA. Aplikacja jest dostępna w AppStore lub Google Play. Do odbijania wejść i wyjść przy pomocy aplikacji na telefonie niezbędne jest włączenie NFC lub Bluetooth na urządzeniu mobilnym.

9. Jak zmienić nazwę bramki?
Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość edycji nazwy bramki (również tej ustawionej domyślnie). Aby zmodyfikować bramki należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com i wejść w zakładkę „Bramki wejścia/wyjścia” znajdującą się w prawym górnym roku pod przyciskiem Ikona ustawień. Następnie klikając na ikonę Ikona edycji znajdującą się po prawej stronie od danej bramki możemy zmienić nazwę bramki oraz edytować lokalizację spośród wcześniej już utworzonych. Więcej szczegółów na temat tworzenia nowych lokalizacji w pytaniu „Jak utworzyć nową lokalizacje?”
10. Jak utworzyć nową bramkę?
Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość kreacji nowych bramek w usłudze. Aby stworzyć nową bramkę należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com i wejść w zakładkę „Bramki wejścia/wyjścia” znajdującą się w prawym górnym roku pod przyciskiem Ikona ustawień. Następnie klikając na ikonę „Dodaj bramkę” przechodzimy do kreatora bramki gdzie po kolei dodajemy nazwę bramki, jej lokalizację oraz wybieramy urządzenie które powinno być do niej przypisane.
11. Jak zmienić nazwę lokalizacji?
Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość edycji nazwy lokalizacji (również tej ustawionej domyślnie). Aby zmodyfikować lokalizacje należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com i wejść w zakładkę „Lokalizacje” znajdującą się w prawym górnym roku pod przyciskiem Ikona ustawień. Następnie klikając na ikonę Ikona edycji znajdującą się po prawej stronie od danej bramki możemy zmienić nazwę lokalizacji.
12. Jak utworzyć nową lokalizację?
Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość kreacji nowych lokalizacji w usłudze. Aby stworzyć nową lokalizację należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com i wejść w zakładkę „Lokalizacje” znajdującą się w prawym górnym rogu pod przyciskiem Ikona ustawień. Następnie klikając na ikonę „Dodaj lokalizację” przechodzimy do kreatora gdzie nadajemy nazwę oraz wybieramy strefę czasową w której znajduje się dana lokalizacja.
Zarządzanie pracownikami
13. Jak dodać pracowników do usługi?

Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość dodawania pracowników do usługi Comarch TNA. Aby dodać pracowników należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com, wejść w zakładkę „Zarządzanie Kadrą” i na podstronie „Pracownicy” dodać kolejnych użytkowników. Można to zrobić poprzez pojedyncze dodawanie pracowników lub przez import pliku .csv w formacie sprecyzowanym w usłudze. Aby dodać nowego użytkownika należy podać jego imię i nazwisko oraz adres e-mail. Nowo dodany pracownik otrzymuje dwie wiadomości e-mail: e-mail aktywacyjny z portalu Comarch Cloud oraz e-mail powitalny z usługi Comarch TNA.

E-mail aktywacyjny zawiera prośbę o weryfikację konta i ustalenie hasła. Nowy Pracownik dokonuje weryfikacji przez kliknięcie linku „Potwierdź adres e-mail” do formularza ustalania hasła dla swojego konta.

Uwaga! Użytkownik posiadający już konto w Comarch Cloud nie otrzymuje e-maila aktywacyjnego wymagającego potwierdzenia adresu e-mail. W takim wypadku, pracownik loguje się bezpośrednio do usługi Comarch TNA swoimi dotychczasowymi danymi do logowania w portalu Comarch Cloud.

E-mail powitalny z usługi Comarch TNA informuje o rozpoczęciu korzystania z usługi. E-mail ten posiada również linki do strony internetowej Comarch TNA oraz aplikacji mobilnych dla systemów Android i iOS. Dodatkowo, pracownik, który poprawnie zweryfikował konto oraz ukończył rejestrację w usłudze jest widoczny na liście pracowników ze statusem Aktywny. Pracownik, którzy nie dokonał weryfikacji widoczny jest są ze statusem Oczekujący.

Administrator może zarządzać listą Pracowników – włączyć lub wyłączyć dostęp do usługi, usunąć konto, wysłać wiadomość.

14. Jak mogę usunąć pracownika z usługi?
Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość usuwania pracowników z usługi Comarch TNA. Aby to zrobić należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com, wejść w zakładkę „Zarządzanie Kadrą >> Pracownicy”, wybrać pracownika którego konto chcemy usunąć z usługi i na jego Karcie Pracownika przejść do zakładki Ustawienia. Tam, korzystając z przycisku Usuń możemy usunąć konto danego pracownika.
15. Czy mogę wybrać sposób wyświetlania czasu pracy pracownikom?
Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość edycji prezentacji czasu pracy pracowników w usłudze. Aby edytować sposób prezentacji czasy pracy należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com, wejść w zakładkę „Zarządzanie Kadrą”. Tam wybieramy pracownika któremu chcemy zmienić sposób wyświetlania czasy pracy. Klikając na ikonę Ikona edycji znajdującą się po prawej stronie od danego nazwiska, przechodzimy do okna edycji danych pracownika gdzie istnieje możliwość wyboru prezentacji czasu pracy: czas brutto (czas liczony od pierwszego wejścia do ostatniego wyjścia z pracy w danym dniu, wraz z czasem spędzonym na przerwach), netto (czas liczony od pierwszego wejścia do ostatniego wyjścia z pracy w danym dniu bez czasu spędzonego na przerwach), lub ukryty czas pracy. Zapisujemy ustawienia klikając w ikonę zapisz.
Integracja z Comarch ERP Optima
16. Jak zaimportować dane do ERP Optima?

W aktualnej wersji usługi Comarch TNA 2.1 istnieje możliwość ręcznego importu danych z Comarch TNA do ERP Optima. Aby wygenerować raport obecności, należy zalogować się na konto administratora Comarch TNA za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com i wejść w zakładkę „Zarzadzanie Kadrą” i dalej „Obecności”. Następnie należy zmienić widok na miesięczny klikając na ikonę „Widok dnia” znajdujący się w prawym górnym rogu. Dane można wyeksportować z systemu klikając na przycisk „Raport” znajdujący się po prawej stronie.

Comarch TNA umożliwia dwa rodzaje eksportu danych dla systemów ERP:

 • Eksport ogólny – eksport do pliku .tna informacji tylko i pierwszym wejściu i ostatnim wyjściu każdego z pracowników w danym dniu
 • Eksport szczegółowy – eksport danych do pliku .tna z informacją na temat wszystkich wejść i wyjść pracowników

Dane eksportowane są do pliku tekstowego z rozszerzeniem .tna. Każdy wiersz w pliku zapisany jest w formacie: NNNNNNNNNNXRRRRXMMXDDXggXmmXZZ, gdzie: N – unikalny identyfikator pracownika, X – znak ignorowany, nieistotny przy imporcie, RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, gg – godzina, mm – minuta, Z – rodzaj przejścia, przyjmuje wartość IN dla wejść oraz OU dla wyjść.

Przed importem danych do ERP Optima należy przypisać w systemie ERP każdemu pracownikowi unikalny identyfikator w polu odpowiadającym numerowi karty. Listę pracowników wraz z ich numerami id można odczytać w zakładce „Pracownicy”.

Więcej informacji na temat formatu pliku dostępnych jest w Podręczniku Użytkownika Comarch ERP Optima, w sekcji „RCP formaty importu” na stronie 219.

Urządzenie Comarch TNA Gateway Plus
17. Co to jest urządzenie Comarch TNA Gateway Plus?

Comarch TNA Gateway Plus to urządzenie do rejestracji czasu pracy w systemie Comarch TNA przy pomocy dedykowanych kart zbliżeniowych RFID oraz aplikacji Comarch TNA. Jest to urządzenie komunikacyjne działające z wykorzystaniem systemu Linux (OpenWrt) oraz udostępniającym możliwość połączenia z innymi urządzeniami lub z Internetem z wykorzystaniem różnego rodzaju technologii: Ethernet, WiFi, Bluetooth Smart. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji przy wejściach do budynków lub pomieszczeń, w których monitorowany ma być czas pracy pracowników. Montaż urządzeń nie wymaga ingerencji w infrastrukturę budynku.
Instrukcja urządzenia Comarch TNA Gateway Plus dostepna jest tutaj.

18. Jak skonfigurować urządzenie Comarch TNA Gateway Plus?
Aby przygotować urządzenie do pracy należy skonfigurować według instrukcji na stronie: https://tna.comarch.com/manual/gw-plus