Najczęściej zadawane pytania

  Wybierz kategorię pytania lub przesuń stronę w dół i poszukaj rozwiązania swojego problemu:

  Pytania ogólne
  1. Czym jest Comarch TNA?
  Comarch TNA to innowacyjny system do rejestracji oraz zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi ważnymi procesami skupionymi wokół pracownik w firmie. Jest to narzędzie działające w chmurze którego funkcjonowanie nie jest uzależnione od dodatkowego oprogramowania. Instalacja Comarch TNA jest szybka i prosta, a produkt nie ingeruję w infrastrukturę budynku. Usługa może działać zarówno samodzielnie jak i z dowolnym systemem ERP.
  2. Jak działa Comarch TNA?
  Comarch TNA to narzędzie oparte o współpracę trzech elementów: autorskiej aplikacji mobilnej, autorskiej aplikacji WWW oraz urządzenia Comarch TNA Gateway. Użytkownicy rejestrują wejście i wyjście z miejsca pracy zbliżając smartphone z zainstalowaną aplikacją do urządzenia Comarch TNA Gateway. Do prawidłowego działania aplikacji konieczne jest włączenie transferu danych lub Wi-Fi oraz aktywne połączenie Bluetooth lub NFC. System rejestruje aktywność przy bramce oraz czas i datę zdarzenia. Zebrane dane są widoczne w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej i są na bieżąco aktualizowane. Na podstawie zarejestrowanych danych, generowane są informacje dotyczące historii obecności, przepracowanego czasu, oraz czasu wejść i wyjść. Pracownik może również dodać innego rodzaju obecności, takie jak urlop, nieobecność czy delegacje. System Comarch TNA informuje użytkowników o istotnych zdarzeniach poprzez powiadomienia e-mail.
  3. Co to jest Comarch TNA Gateway?
  Comarch TNA Gateway to urządzenie działające w oparciu o technologie Bluetooth Low Energy oraz NFC (Near Field Communication), które wysyła sygnał identyfikujący. Kompatybilne urządzenia – smartfony z zainstalowaną aplikacją Comarch TNA – mogą odbierać ten sygnał i wykorzystywać go do rejestracji czasu pracy. Każde urządzenie posiada unikalny numer identyfikacyjny umieszczony na dole urządzenia. Na pełnej baterii urządzenie działa nieprzerwanie około roku. Dzięki wykorzystanym technologiom, urządzenie działa ze wszystkimi smartfonami dostępnymi na rynku.
  4. Jak poprawnie zarejestrować aktywność w usłudze?
  Użytkownicy rejestrują wejście i wyjście z miejsca pracy zbliżając smartphone z zainstalowaną aplikacją do urządzenia Comarch TNA Gateway. Do prawidłowego działania aplikacji konieczne jest włączenie transferu danych lub Wi-Fi oraz aktywne połączenie Bluetooth lub NFC. Aplikacja domyślnie wykorzystuje NFC do rejestracji sygnału z urządzeń Comarch TNA Gateway. Rejestrując aktywność przy pomocy NFC należy zidentyfikować w jakim miejscu w smartphonie znajduje się moduł NFC i przykładać telefon do urządzenia dokładnie w tym miejscu. Moduł Bluetooth jest wykorzystywany w przypadku braku lub problemów z komunikacją NFC. Istnieje możliwość automatycznego użycia Bluetooth oraz ustawienia jego czułości. Aby to zrobić należy wejść w zakładkę ustawienia znajdującą się w menu nawigacyjnym w aplikacji mobilnej Comarch TNA, następnie wybrać zakładkę Bluetooth.
  5. Jak mogę zmienić administratora w usłudze?
  Od wersji usługi Comarch TNA 2.1.0 istnieje możliwość nadawania uprawnień administratora przez Super Administratora (właściciela usługi), czyli osobę na której dane (adres e-mail) utworzono konto w usłudze Comarch TNA. Nadanie takich uprawnień jest możliwe podczas dodawania nowego pracownika w oknie Nowy pracownik, oraz podczas edycji danych pracownika w oknie Edycja pracownika. Nadanie uprawnień Administratora jest notyfikowane wiadomością e-mail.
  6. Gdzie i jak mogę instalować urządzenie Comarch TNA Gateway?
  Urządzenie należy przymocować w wybranym miejscu na ścianie, na przykład przy wejściu do miejsca pracy, za pomocą załączonych do opakowania wkrętów lub rzep. Przed przymocowaniem należy upewnić się że powierzchnia montażowa jest czysta. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz budynku.
  7. Zgodnie z jakimi zapisami Kodeksu Pracy walidowany jest grafik pracy?
  Stworzony grafik jest weryfikowany i walidowany zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, takimi jak:
  • Zapewnienie 11-sto godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
  • Zapewnienie 35-cio godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.
  • Pilnowanie normy godzin pracy pracownika w ramach danego okresu rozliczeniowego (np. 40 h pracy w tygodniu lub innym okresie rozliczeniowym).
  • Blokowanie możliwości zaplanowania większej bądź mniejszej liczby godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym.
  • Blokowanie możliwości zaplanowania więcej niż 12 godzin pracy w danej dobie (w przypadku osób zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy – Nienormowany plan pracy) i więcej niż 8 godzin w danej dobie (w przypadku pracownika zatrudnionego w systemie podstawowego czasu pracy – Normowany plan pracy).
  8. Czy widać różnicę w odbijaniu się kartą lub telefonem w raporcie?
  Odbicia z aplikacji i telefonu prezentowane są w taki sam sposób.
  9. Czas pracy zlicza się niepoprawnie względem planu pracy, do którego jest przypisany, z czego może to wynikać?
  Należy zweryfikować Grafik Pracy u wskazanego pracownika w dniu, w którym występuje niezgodność.
  10. Dlaczego pracownik posiada status „Dostęp nieaktywny” w programie TNA ?
  Pracownik posiada taki status ponieważ nigdy się nie logował do programu TNA, aby dostęp został aktywowany, pracownik musi się zalogować do usługi TNA.
  11. Pracownik dostał 2 tygodnie urlopu pod rząd. Urlop się zliczył łącznie z sobotą i niedzielą (dni niepracujące), jak można uniknąć takiej sytuacji?
  Aby prawidłowo policzyło pracownikowi urlop to należy zaznaczyć urlop pracownikowi od poniedziałku do piątku w pierwszy tydzień i tak samo wykonać w drugim tygodniu, pomijając soboty i niedziele.
  12. Czy istnieje możliwość wydruku miesięcznych kart ewidencji czasu pracy, które mogłyby być przekazywane do księgowości?
  Istnieje możliwość wygenerowania okresowych raportów czasu pracy oraz aktywności pracowników (wejść i wyjść) w formacie .xls.
  13. Czym różni się czas pracy brutto i netto?
  Czas brutto – jest czasem przepracowanym wraz z przerwami i wyjściami w trakcie czasu pracy (liczony od pierwszego wejścia do ostatniego wyjścia z pracy wraz z czasem spędzonym na przerwach uwzględniając ustawione reguły wygładzania czasu pracy). Czas netto – jest to czas, który mówi o tym, ile czasu użytkownik dokładnie przepracował (liczony od pierwszego wejścia do ostatniego wyjścia z pracy bez czasu spędzonego na przerwach).
  14. Co oznacza ukryty czas pracy?
  Nie wyświetla się czas pracownikowi po zalogowaniu, widoczny jest dla kierownika w raporcie.
  Konfiguracja
  15. Jak skonfigurować konto przed pierwszym użyciem?
  Do rozpoczęcia korzystania z Comarch TNA niezbędna jest aktywacja oraz krótka konfiguracja usługi.
  1. Aktywacja urządzenia TNA Gateway

   Urządzenie na czas transportu jest wyłączone. Po otrzymaniu urządzenia należy je aktywować podłączając je chociaż na chwilę do zasilania przez port mikroUSB np. za pomocą standardowej ładowarki telefonicznej lub za pomocą dołączonego do opakowania kabla do portu USB komputera. Po takiej aktywacji, urządzenie jest gotowe do działania.

  2. Konfiguracja usługi przez Administratora

   Do poprawnego działania usługi, niezbędne jest wirtualne „przypięcie” zakupionego urządzenia Comarch TNA Gateway do bramki oraz lokalizacji. Od wersji usługi Comarch TNA 2.1.0 wszystkie urządzenia zakupione z nową usługą są przypisywane do jednej domyślnej bramki oraz lokalizacji. Istnieje możliwość zmiany ustawień domyślnych. Więcej szczegółów na ten temat w pytaniu „Jak zmienić nazwę bramki oraz lokalizacji?”.

  3. Ściągniecie aplikacji mobilnej

   Ostatnim niezbędnym elementem do skorzystania z usługi jest pobranie i instalacja aplikacji mobilnej Comarch TNA. Aplikacja jest dostępna w AppStore lub Google Play. Do odbijania wejść i wyjść przy pomocy aplikacji na telefonie niezbędne jest włączenie NFC lub Bluetooth na urządzeniu mobilnym.

  16. Jak zmienić nazwę bramki?
  Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość edycji nazwy bramki (również tej ustawionej domyślnie). Aby zmodyfikować bramki należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com i wejść w zakładkę „Bramki wejścia/wyjścia” znajdującą się w prawym górnym roku pod przyciskiem Ikona ustawień. Następnie klikając na ikonę Ikona edycji znajdującą się po prawej stronie od danej bramki możemy zmienić nazwę bramki oraz edytować lokalizację spośród wcześniej już utworzonych. Więcej szczegółów na temat tworzenia nowych lokalizacji w pytaniu „Jak utworzyć nową lokalizacje?”
  17. Jak utworzyć nową bramkę?
  Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość kreacji nowych bramek w usłudze. Aby stworzyć nową bramkę należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com i wejść w zakładkę „Bramki wejścia/wyjścia” znajdującą się w prawym górnym roku pod przyciskiem Ikona ustawień. Następnie klikając na ikonę „Dodaj bramkę” przechodzimy do kreatora bramki gdzie po kolei dodajemy nazwę bramki, jej lokalizację oraz wybieramy urządzenie które powinno być do niej przypisane.
  18. Jak zmienić nazwę lokalizacji?
  Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość edycji nazwy lokalizacji (również tej ustawionej domyślnie). Aby zmodyfikować lokalizacje należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com i wejść w zakładkę „Lokalizacje” znajdującą się w prawym górnym roku pod przyciskiem Ikona ustawień. Następnie klikając na ikonę Ikona edycji znajdującą się po prawej stronie od danej bramki możemy zmienić nazwę lokalizacji.
  19. Jak utworzyć nową lokalizację?
  Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość kreacji nowych lokalizacji w usłudze. Aby stworzyć nową lokalizację należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com i wejść w zakładkę „Lokalizacje” znajdującą się w prawym górnym rogu pod przyciskiem Ikona ustawień. Następnie klikając na ikonę „Dodaj lokalizację” przechodzimy do kreatora gdzie nadajemy nazwę oraz wybieramy strefę czasową w której znajduje się dana lokalizacja.
  20. Czy możemy zmienić maila użytkownikowi usługi?
  Standardowa taką zmianę powinien zrobić użytkownik. Po zalogowaniu do portalu Comarch Cloud, użytkownik ma możliwość z poziomu zarządzania swoim kontem zmiany adresu e-mail. Jeśli użytkownik nie ma możliwości zalogowania się poprzez portal Comarch Cloud, należy wysłać zgłoszenie na adres pomoc@tna.comarch.com zawierając poprzedni i aktualny adres e-mail. Zgłoszenie należy wysłać z adresu e-mail administratora usługi TNA.
  21. Jak ustawić dzień wolny od pracy?
  Z menu należy wybrać „Zarządzanie kadrą” – „Grafik pracy”, wybierając wszystkie centra w firmie, ustawić zakres czasu na „dowolny”, następnie ustawić zakres jednego dnia, który chcą Państwo oznaczyć jako dzień wolny, ustawić w planie pracy dla jednego pracownika „Dzień wolny” a następnie skopiować grafik dla wszystkich pracowników centrum (trzy kropki po lewej stronie od nazwy pracownika – „skopiuj grafik” – „przypisz wszystkim pracownikom centrum”)
  22. Czy można zaimportować przez plik .tna w Optimie czas pracy pracownika, który ma więcej niż 1 etat?
  Nie ma możliwości ręcznego importu czasu pracy przez plik .tna, jeżeli jest więcej niż jeden etat.
  23. Czy podczas dodawania swoich karty do usługi, otrzymamy automatycznie wygenerowane numery czy Państwo nam je przypiszą?
  Użytkownik ma możliwość dodania własnej nazwy identyfikatora.
  24. Czy jest możliwość wprowadzenia obecności na kilka dni wstecz?
  Tak jest taka możliwość, należy przejść do opcji w ustawieniach zaawansowanych „Obecność zgłoszona ręcznie i jest możliwość edycji ustawień, które pozwalają na dodawania obecności wstecznej (maksymalnie można to wykonać do 99 dni wstecz). Może dokonywać tego kierownik, zastępca kierownika lub sam pracownik. Dostęp do zakładki „Ustawienia zaawansowane” posiada właściciel usługi, czyli tzw. „Super Administrator”.
  25. Co zrobić w przypadku zgubienia kart przez pracowników?
  Należy dezaktywować zgubione karty i przypisać nowe karty do pracowników, można tego dokonać w zakładce „Ustawienia” – „Identyfikatory”.
  26. Chcę zgłosić zaległe wyjście z pracy, ponieważ zostały zauważone braki w odbiciach, ale nie mam takiej możliwości. Jak to zrobić?
  Można tego dokonać w przypadku jeśli konto będzie miało w ustawieniach zaawansowanych zaznaczoną opcję dodawania aktywności do „ _ dni wstecz.”.
  27. W jaki sposób prawidłowo skonfigurować Comarch TNA Agent ?
  Należy wybrać serwer baz danych SQL, następnie bazę danych, która ma podlegać synchronizacji. W kolejnym kroku użytkownik ustala harmonogram wykonania kopii. W ostatnim kroku użytkownik wprowadza Identyfikator klucza oraz klucz, które możliwe są do wygenerowania z poziomu strony www.tna.comarch.com z zakładku Ustawienia – API z poziomu administratora usługi.
  Zarządzanie pracownikami
  28. Jak dodać pracowników do usługi?

  Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość dodawania pracowników do usługi Comarch TNA. Aby dodać pracowników należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com, wejść w zakładkę „Zarządzanie Kadrą” i na podstronie „Pracownicy” dodać kolejnych użytkowników. Można to zrobić poprzez pojedyncze dodawanie pracowników lub przez import pliku .csv w formacie sprecyzowanym w usłudze. Aby dodać nowego użytkownika należy podać jego imię i nazwisko oraz adres e-mail. Nowo dodany pracownik otrzymuje dwie wiadomości e-mail: e-mail aktywacyjny z portalu Comarch Cloud oraz e-mail powitalny z usługi Comarch TNA.

  E-mail aktywacyjny zawiera prośbę o weryfikację konta i ustalenie hasła. Nowy Pracownik dokonuje weryfikacji przez kliknięcie linku „Potwierdź adres e-mail” do formularza ustalania hasła dla swojego konta.

  Uwaga! Użytkownik posiadający już konto w Comarch Cloud nie otrzymuje e-maila aktywacyjnego wymagającego potwierdzenia adresu e-mail. W takim wypadku, pracownik loguje się bezpośrednio do usługi Comarch TNA swoimi dotychczasowymi danymi do logowania w portalu Comarch Cloud.

  E-mail powitalny z usługi Comarch TNA informuje o rozpoczęciu korzystania z usługi. E-mail ten posiada również linki do strony internetowej Comarch TNA oraz aplikacji mobilnych dla systemów Android i iOS. Dodatkowo, pracownik, który poprawnie zweryfikował konto oraz ukończył rejestrację w usłudze jest widoczny na liście pracowników ze statusem Aktywny. Pracownik, którzy nie dokonał weryfikacji widoczny jest są ze statusem Oczekujący.

  Administrator może zarządzać listą Pracowników – włączyć lub wyłączyć dostęp do usługi, usunąć konto, wysłać wiadomość.

  29. Jak mogę usunąć pracownika z usługi?
  Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość usuwania pracowników z usługi Comarch TNA. Aby to zrobić należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com, wejść w zakładkę „Zarządzanie Kadrą – Pracownicy”, wybrać pracownika którego konto chcemy usunąć z usługi i na jego Karcie Pracownika przejść do zakładki Ustawienia. Tam, korzystając z przycisku Usuń możemy usunąć konto danego pracownika.
  30. Czy mogę wybrać sposób wyświetlania czasu pracy pracownikom?
  Użytkownik o uprawnieniach administratora ma możliwość edycji prezentacji czasu pracy pracowników w usłudze. Aby edytować sposób prezentacji czasy pracy należy zalogować się na konto administratora za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com, wejść w zakładkę „Zarządzanie Kadrą”. Tam wybieramy pracownika któremu chcemy zmienić sposób wyświetlania czasy pracy. Klikając na ikonę Ikona edycji znajdującą się po prawej stronie od danego nazwiska, przechodzimy do okna edycji danych pracownika gdzie istnieje możliwość wyboru prezentacji czasu pracy: czas brutto (czas liczony od pierwszego wejścia do ostatniego wyjścia z pracy w danym dniu, wraz z czasem spędzonym na przerwach), netto (czas liczony od pierwszego wejścia do ostatniego wyjścia z pracy w danym dniu bez czasu spędzonego na przerwach), lub ukryty czas pracy. Zapisujemy ustawienia klikając w ikonę zapisz.
  31. Czy w TNA każdy pracownik musi samodzielnie zaznaczać swoją obecność poprzez użycie aplikacji mobilnej bądź inne urządzenie RCP czy istnieje możliwość aby kierownik wykonywał to za nich?
  Kierownik centrum ma możliwość w zakładce zarządzanie kadrą – Raporty wprowadzić godziny pracownika za niego.
  32. Czy można ustalić pracownikom rozpoczynanie pracy zdalnej tak, aby rozpoczynała się w chwili jej zgłoszenia?
  Tak, w ustawieniach jest dedykowana zakładka do rejestrowania pracy zdalnej, gdzie można ustalić czy pracownik lub jego kierownik możne zgłaszać aktywności z datą, godziną wsteczną.
  33. Kto może widzieć raporty czasu pracy pracowników w danym centrum?
  Kierownik oraz zastępca kierownika mogą widzieć raporty czasu pracy pracowników podległych. Osoba ze statusem administratora nie ma takiej możliwości, natomiast może dodać się jako kierownika/zastępcę kierownika i tak dostęp otrzymać.
  34. Kto może zatwierdzać wnioski urlopowe/delegacji pracowników w danym centrum?
  Kierownik oraz zastępca kierownika mogą widzieć raporty czasu pracy pracowników podległych. Osoba ze statusem administratora nie ma takiej możliwości, natomiast może dodać się jako kierownika/zastępcę kierownika i tak dostęp otrzymać.Kierownik oraz zastępca kierownika mogą zatwierdzać wnioski urlopowe/delegacji pracowników podległych.
  35. W jaki sposób mogę dokonać usunięcia pracy zdalnej wprowadzonej przez pracownika?
  Prace zdalne są widoczne z poziomu Zarządzanie Kadrą – Inne Zgłoszenia, gdzie z poziomu kierownika centrum widoczne są wszystkie wpisy podległych pracowników pracy zdalnej. Z tamtego poziomu jest możliwość usunięcia wprowadzonej pracy.
  36. Czy w TNA jest możliwość ustalenia trzech zmian?
  Tak, można dokonać takiej konfiguracji w pracy. Narzędzia w grafiku pracy umożliwiają łatwe przekopiowanie ustalonego grafiku pracy dla innych pracowników w dowolny sposób, zatem jest możliwość wprowadzenia pracy trzy zmianowej.
  37. Plan pracy został zmieniony w TNA, ale nadal przy pracownikach pokazuje się ten niekatulany, co może powodować problem?
  Plan pracy zostanie zmieniony w kolejnym dniu po dokonaniu zmian.
  38. Czy użytkownik który nie jest kierownikiem może mieć nadane uprawnienia dodawania aktywności innych pracowników?
  Nie ma takiej możliwości, takie uprawnienia mogą być nadane tylko użytkownikowi który jest kierownikiem w strukturze organizacyjnej.
  39. Czy raporty widoczne przez kierownika centrum różnią się od tych widocznych z poziomu administratora usługi?
  Z poziomu kierownika centrum jest możliwość podglądu szczegółowego raportu. Administratorowi usługi prezentowany jest widok raportu za konkretny dzień lub wybrany okres bez prezentowania wszystkich wejść/wyjść – Widzi pierwsze wejście i ostatnie wyjście.
  40. Czy kierownik ma możliwość akceptacji swojego urlopu?
  Tylko w przypadku, gdy znajduje się w najwyższym centrum w strukturze organizacyjnej, jeżeli należy do podcentrum, nie będzie miał takiej możliwości.
  Integracja z Comarch ERP Optima
  41. Jak zaimportować dane do ERP Optima?

  W aktualnej wersji usługi Comarch TNA 2.1 istnieje możliwość ręcznego importu danych z Comarch TNA do ERP Optima. Aby wygenerować raport obecności, należy zalogować się na konto administratora Comarch TNA za pomocą przeglądarki internetowej na stronie https://www.tna.comarch.com i wejść w zakładkę „Zarzadzanie Kadrą” i dalej „Obecności”. Następnie należy zmienić widok na miesięczny klikając na ikonę „Widok dnia” znajdujący się w prawym górnym rogu. Dane można wyeksportować z systemu klikając na przycisk „Raport” znajdujący się po prawej stronie.

  Comarch TNA umożliwia dwa rodzaje eksportu danych dla systemów ERP:

  • Eksport ogólny – eksport do pliku .tna informacji tylko i pierwszym wejściu i ostatnim wyjściu każdego z pracowników w danym dniu
  • Eksport szczegółowy – eksport danych do pliku .tna z informacją na temat wszystkich wejść i wyjść pracowników

  Dane eksportowane są do pliku tekstowego z rozszerzeniem .tna. Każdy wiersz w pliku zapisany jest w formacie: NNNNNNNNNNXRRRRXMMXDDXggXmmXZZ, gdzie: N – unikalny identyfikator pracownika, X – znak ignorowany, nieistotny przy imporcie, RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, gg – godzina, mm – minuta, Z – rodzaj przejścia, przyjmuje wartość IN dla wejść oraz OU dla wyjść.

  Przed importem danych do ERP Optima należy przypisać w systemie ERP każdemu pracownikowi unikalny identyfikator w polu odpowiadającym numerowi karty. Listę pracowników wraz z ich numerami id można odczytać w zakładce „Pracownicy”.

  Więcej informacji na temat formatu pliku dostępnych jest w Podręczniku Użytkownika Comarch ERP Optima, w sekcji „RCP formaty importu” na stronie 219.

  42. Które dane podlegają synchronizacji TNA z modułem Kadry i Płace w Optimie?
  Czas pracy, urlopy i delegacje.
  43. Czy można dokonać dokonać synchronizacji karty pracownika z TNA do Optimy?
  Struktura, pracownicy i kierownicy synchronizowani są w jedną stronę – Z Optimy do TNA. W druga stronę synchronizacja nie ma miejsca, także pracownicy z TNA nie przeniosą się do Optimy.
  44. Czy można mieć w usłudze tylko jedną bazę Optimy?
  W jednej usłudze można mieć więcej niż jedną bazę, natomiast jedna baza może być podpięta jedynie pod jedną firmę.
  45. Posiadam Optimę w wersji chmurowej. Czy jestem w stanie zsynchronizować ją z TNA?
  Tak, jest taka możliwość, należy przesłać zgłoszenie na optima.chmura@comarch.pl zawierając dane takie jak: klucze, nazwa bazy, dla której należy uruchomić usługę. Zgłoszenie należy wysłać z adresu e-mail zarejestrowanego w XL’u lub adresu e-mail konta ze statusem Administratora w systemie Comarch ERP Optima.
  46. Czy po stronie TNA można usunąć zaakceptowaną delegację synchronizowaną z Optimą?
  Nie. Po przeprowadzeniu synchronizacji, delegacja trafia do Optimy ze statusem „Zaakceptowana”. Nie jest możliwe usuwanie zaakceptowanych delegacji – Jest to jedna z funkcjonalności Optimy. Aby usunąć zaakceptowaną delegację, należy z poziomu Optimy w module Kasa i Bank wejść w zakładkę Delegację, a następnie po wybraniu wspomnianej delegacji, należy zmienić jej status z zaakceptowanej na „bufor”.
  47. Czy w usłudze TNA można synchronizować tylko jedną bazę?
  W jednej usłudze można synchronizować więcej niż jedną bazę, natomiast jedna baza może być podpięta jedynie pod jedną firmę.
  48. W jaki sposób mogę usunąć pracownika w TNA, które jest synchronizowane z Optimą jeśli już nie pracuje?
  Należy w programie Comarch ERP Optima przy konkretnym pracowniku zaznaczyć opcję „Pracownik archiwalny” i wykonać synchronizację. Po wykonaniu synchronizacji, pracownik nie będzie widoczny w TNA.
  49. W jaki sposób mogę przypisać maila pracownikowi w TNA, jeśli pracownik był już przeniesiony przez synchronizację z programem Optima?
  Jeśli pracownik nie miał przypisanego maila przed pierwszą synchronizacją, to należy napisać zgłoszenie na adres e-mail : pomoc@tna.comarch.pl . W zgłoszeniu należy uwzględnić takie informacje takie jak : ID pracownika oraz adres e-mail jaki ma zostać przypisany.
  50. Czy plan pracy utworzony w Optimie przenosi się do programu TNA ?
  Plan pracy nie jest przenoszony z programu Optima do TNA.
  51. Wprowadzono zmianę naliczania czasu pracy w Optimie na obecności, aby brało czas z TNA, jak zaktualizować tą zmianę od początku miesiąca, ponieważ przeniósł się czas ale tylko od dnia wprowadzenia zmian.
  Można tego dokonać w przypadku poprzednich miesięcy, wystarczy uruchomić pełną synchronizację miesiąca. Jeżeli dotyczy to bieżącego miesiąca nie ma możliwości wykonania tego z poziomu aplikacji.
  52. Synchronizacja pomiędzy TNA a Optimą przebiegła nieprawidłowo, co zrobić?
  Należy przesłać zgłoszenie techniczne na adres pomoc@tna.comarch.com podając adres e-mail administratora usługi oraz dołączając plik logów „C:\Program Files (x86)\Comarch TNA Agent\*Wersja Aplikacji*\logs.txt”
  Urządzenie Comarch TNA Gateway Plus
  53. Co to jest urządzenie Comarch TNA Gateway Plus?

  Comarch TNA Gateway Plus to urządzenie do rejestracji czasu pracy w systemie Comarch TNA przy pomocy dedykowanych kart zbliżeniowych RFID oraz aplikacji Comarch TNA. Jest to urządzenie komunikacyjne działające z wykorzystaniem systemu Linux (OpenWrt) oraz udostępniającym możliwość połączenia z innymi urządzeniami lub z Internetem z wykorzystaniem różnego rodzaju technologii: Ethernet, WiFi, Bluetooth Smart. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji przy wejściach do budynków lub pomieszczeń, w których monitorowany ma być czas pracy pracowników. Montaż urządzeń nie wymaga ingerencji w infrastrukturę budynku.
  Instrukcja urządzenia Comarch TNA Gateway Plus dostepna jest tutaj.

  54. Jak skonfigurować urządzenie Comarch TNA Gateway Plus?
  Aby przygotować urządzenie do pracy należy skonfigurować według instrukcji na stronie: https://tna.comarch.com/manual/gw-plus
  54. Czy można zamówić urządzenie TNA Gateway do testowej usługi TNA?
  Nie ma takiej możliwości, opcja ta pojawia się w przypadku płatnego abonamentu.
  55. Czy czytniki TNA Gateway Plus współpracują z kartami zakupionymi z innego źródła?
  Można zakupić karty z innego źródła jednak muszą one spełniać standard Mifare 13.56 MHz aby współpracowały z czytnikiem Gateway Plus.
  55. Czy urządzenie Gateway Plus może obsłużyć więcej niż jedną firmę w usłudze?
  Tak.
  56. W przypadku utraty połączenia internetowego czy urządzenie Gateway plus zarejestruje aktywności pracowników na bramkach?
  Odbicia kartowe oraz telefonowe po NFC nie zostaną zarejestrowane. Jedynie odbicia telefonowe przy użyciu bluetooth zostaną zarejestrowane.
  57. Czy przysługuje klientowi gwarancja na urządzenie Gateway Plus?
  Tak, urządzenia są objęte dwuletnią gwarancją.
  58. Czy można skonfigurować urządzenia RCP tak aby osobne urządzenie odczytywało wejście i osobne wejście? Co w przypadku podwójnego odbicia?
  W TNA jest możliwość ustawienia urządzenia w ten sposób, aby osobne urządzenie odczytywało wejścia i osobne urządzenie wyjścia, wówczas np. przy podwójnym zarejestrowaniu wejścia do czasu pracy brane pod uwagę jest pierwsze odbicie. W przypadku kiedy pracownik zapomni odbić karty można wprowadzić jego aktywność ręcznie. W przypadku korzystania z jednego urządzenia zarówno do odczytywania wejść i wyjść system naprzemiennie rejestruje wejścia i wyjścia. Czytnik nie informuje o rodzaju zaczytanego zdarzenia, pracownicy mają możliwość sprawdzenia odbić logując się do TNA w aplikacji mobilnej lub przez stronę internetową.
  59. Jakie należy odblokować porty, aby usługa Comarch TNA wraz z urządzeniami działała poprawnie?
  W celu poprawnego działania urządzeń Comarch TNA Gateway Plus uprzejmie prosimy o weryfikację, czy Państwa sieć ma dostęp do portów:
  tna.comarch.com (tcp:443) IP: 195.69.209.123
  ntp1.comarch-cloud.com (udp:123) – serwer czasu IP: 195.69.209.105
  ntp2.comarch-cloud.com (udp:123) – serwer czasu IP: 195.69.209.106
  google.com (tcp:80) – test połączenia z siecią
  Dostęp do wymienionych portów wraz z adresami IP jest konieczny do prawidłowego działania usługi Comarch TNA wraz z urządzeniami.