produktowa_1200x500

Integracja z Comarch ERP

Usługa Comarch TNA   została wzbogacona o możliwość synchronizacji czasu pracy z modułem Comarch ERP Optima Płace i Kadry.

 

Jako funkcja dodatkowa dla systemu Comarch ERP Optima, Comarch TNA umożliwia rozbudowę standardowej funkcjonalności systemu Comarch ERP Optima o automatyczną synchronizacje czasu pracy pracowników z Comarch TNA do Comarch ERP Optima.  Comarch TNA ułatwia i przyspiesza prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz niweluje potrzebę ręcznego wczytywania czasu pracy do systemu ERP. Wybierając Comarch TNA poprawisz dyscyplinę w miejscu pracy oraz zwiększysz efektywność.

 

Comarch ERP Optima to system dla małych i średnich firm, obsługujący sprzedaż, zarządzanie, prowadzenie księgowości oraz kadr i płac. Wraz z dodatkowym modułem Biuro Rachunkowe oraz portalem Społeczności Biur Rachunkowych iKsięgowość24, Comarch ERP Optima stanowi narzędzie do prowadzenia i promocji biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Program dostępny także w modelu usługowym (SaaS).

Dowiedz się więcej o Comarch ERP Optima

 

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry to nowoczesny program realizujący wszystkie niezbędne funkcje kadrowo – płacowe w małych i średnich firmach, jak również w dużych przedsiębiorstwach, o rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz złożonym sposobie naliczania wynagrodzeń. Dzięki funkcjonalnościom oferowanym w programie, praca na nim jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania pracy. Moduł jest zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia obsługę wszystkich rozliczeń z ZUS.  Comarch ERP Optima Płace i Kadry można zintegrować również z systemem Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

Dowiedz się więcej o Comarch ERP Optima Kadry i Płace

 


Jak to działa?

Integracja systemów Comarch TNA z Comarch ERP oraz synchronizacja danych między nimi jest możliwa gdy:

 • Klient wykupił prawo do korzystania z usługi Comarch TNA, oraz
 • Klient wykupił prawo do korzystania z systemu Comarch ERP Optima, oraz
 • wykupił Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry

lub

 • Klient wykupił prawo do korzystania z usługi Comarch TNA, oraz
 • Klient wykupił prawo do korzystania z systemu Comarch ERP XL lub Altum,
 • wykupił Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry

Aby rozpocząć synchronizację należy upewnić się, że wszystkie powyższe warunki są spełnione.


Jak zacząć?

Aby rozpocząć synchronizację czasu pracy pracowników między systemem Comarch TNA a systemem Comarch ERP Optima, należy postępować według poniżej opisanych kroków.


Instalator Comarch TNA dla Comarch ERP Optima

W celu dodania do systemu Comarch ERP Optima funkcji dodatkowej Comarch TNA niezbędne jest skorzystanie z dedykowanego instalatora dodatku „Comarch TNA dla Comarch ERP Optima”.

Po poprawnym zakończeniu instalacji, w systemie Comarch ERP Optima pojawia się funkcja dodatkowa Comarch TNA. 

Dzięki nie klient nie musi już ręcznie wprowadzać lub importować czasu pracy do systemu Comarch ERP, ponieważ proces odbywa się automatycznie. Czas pracy rejestrowany z poziomu usługi Comarch TNA przy pomocy urządzeń Comarch TNA Gateway lub kart zbliżeniowych widoczny jest na karcie obecności pracownika w systemie Comarch ERP Optima.. Struktura podległościowa z systemu Comarch ERP jest odwzorowana w Comarch TNA, a pracownikom automatycznie zakładane są konta. Administrator systemu może w dowolnej chwili wykonać synchronizację, aby mieć dostęp do aktualnych danych i czasu pracy swoich pracowników.

W celu rozpoczęcia synchronizacyjni czasu pracy, niezbędna jest wstępna konfiguracja opisana poniżej.


Konfiguracja synchronizacji

Do rozpoczęcia współpracy systemów oraz do prawidłowej synchronizacji danych wymagane jest podanie kluczy API TNA. Podczas weryfikacji działania klucza następuje powiązanie usługi Comarch TNA z identyfikatorem bazy danych Comarch ERP Optima. Oznacza to, że usługa Comarch TNA której klucze zostały podane będzie mogła być synchronizowana tylko z bazą o takim identyfikatorze.

Krok 1.

Aby rozpocząć konfigurację, należy przejść do zakładki Ogólne/Pracownicy/Funkcje dodatkowe/Comarch TNA/Konfiguracja.

image2019-4-15_11-53-49
Krok 2.

W oknie „Ustalenie wartości parametrów funkcji dodatkowych” należy wpisać odpowiedni Identyfikator klucza oraz klucz.

image2019-4-15_11-54-58

Identyfikator klucza oraz Klucz należy pobrać z usługi Comarch TNA, logując się na konto administratora z zakładki Ustawienia/API znajdującej się w menu bocznym.

Krok 3.

Sprawdzenie poprawności dla Identyfikator klucza oraz Klucz. Jeżeli podano poprawne dane zaprezentowany będzie komunikat o pomyślnym zakończeniu konfiguracji. W przypadku błędu należy sprawdzić poprawność podanych danych i spróbować ponownie.


Synchronizacja struktury organizacyjnej i pracowników

 • Po udanej konfiguracji systemu Comarch ERP z usługą Comarch TNA przy pomocy kluczy, należy wykonać synchronizację struktury organizacyjnej z wykorzystaniem funkcji Synchronizacja struktury organizacyjnej, która znajduje się w zakładce Ogólne/Pracownicy/Funkcje dodatkowe/Comarch TNA/Synchronizacja struktury organizacyjnej. 
 • Po wywołaniu funkcji Synchronizacja struktury organizacyjnej, do usługi Comarch TNA przesyłane są dane użytkowników oraz ich adres e-mail na podstawie których tworzone lub podpinane są konta w usłudze Comarch TNA.
 • Dla pracowników którzy mają wprowadzone adresy e-mail w systemie Comarch ERP Optima, automatycznie wysyłane są maile aktywacyjne z powiadomieniem oraz możliwością ustawienia hasła. Tacy pracownicy logują się do usługi Comarch TNA przy pomocy adres e-mail oraz wygenerowanego hasła.
 • Dla pracowników którzy nie mają wprowadzonych adresów e-mail w systemie Comarch ERP Optima, konta w usłudze Comarch TNA będą tworzone na alias. Dla kont bez adresów e-mail administrator usługi Comarch TNA musi każdemu pracownikowi przesłać link do resetu hasła.
 • Link do resetu hasła możne zostać pobrane przez administratora z karty Edycji Danych Pracownika dostępnej przy każdym pracowniku na liście Zarządzanie kadrą/ Pracownicy / Edytuj.
image2019-4-15_15-25-56

Po zaktualizowaniu hasła, tacy pracownicy logują się do usługi Comarch TNA przy pomocy nadanego aliasu oraz wygenerowanego hasła.

Pamiętaj, że:

 • W przypadku przekroczenia limitu pracowników wykupionego w usłudze Comarch TNA, synchronizowana jest maksymalna dopuszczalna liczba, następnie prezentowany jest komunikat o możliwości rozszerzenie pakietu.
 • Synchronizacja pracowników oraz struktur jest jednostronna i odbywa się w kierunku moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry → Comarch TNA. Dane archiwalne nie są synchronizowane.
 • Pracownicy dodani bezpośrednio do usługi Comarch TNA nie będą synchronizowani a ich czas pracy nie będzie przesyłany do systemu ERP Optima. W celu synchronizacji czasu pracy tych pracowników należny dodać ich uprzednio do systemu ERP Optima.
 • Elementy struktury organizacyjnej, powiązania, kierownicy i zastępcy oraz dane historyczne niezbędne do poprawnego działania wysyłane są z modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry do usługi Comarch TNA i nadpisują istniejącą tam strukturę.
 • W celu szybszej synchronizacji pracowników zaleca się, aby każdy pracownik w systemie ERP Optima miał przypisany swój adres e-mail. Dzięki temu administrator usługi nie będzie musiał wysyłać linków do resetu hasła.

Synchronizacja czasu pracy

Czas pracy jest importowany z usługi Comarch TNA za pomocą funkcji dodatkowej Synchronizacja czasu pracy pracowników, która znajduje się w zakładce Ogólne/Pracownicy/Funkcje dodatkowe/Comarch TNA/Synchronizacja czasu pracy pracowników. 

Pamiętaj, że:

 • Czas pracy wprowadzony ręcznie w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry ma zawsze priorytet nad czasem zarejestrowanym w usłudze Comarch TNA

Istnieje możliwość wprowadzenia ręcznie czasu pracy na karcie pracownika bezpośrednio w systemie Comarch ERP Optima. Co ważne, wartości wpisane ręcznie nadpiszą czas pracy przesłany z systemu ERP Optima w danym dniu/okresie. Czas pracy prezentowany w usłudze Comarch TNA jest zgodny z tym co zostało wprowadzone w Comarch ERP Optima Płace i Kadry, chyba że dane w systemie ERP zostaną całkowicie usunięte.


Uwagi i wskazówki

Po każdorazowym dodaniu pracowników do modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry warto wywołać funkcję „Synchronizacja struktury organizacyjnej” w celu automatycznego utworzenia Kart RCP w systemie Comarch ERP Optima Płace i Kadry nowym pracownikom. Następnie, w dowolnym momencie, można wywołać funkcję „Synchronizacja czasu pracy pracowników” w celu synchronizacji czasu pracy.

Masz pytanie związane z usługą Comarch TNA lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat integracji z Comarch ERP?