APLIKACJE MOBILNE


Aplikacja mobilna Comarch TNA to jeden z elementów systemu Comarch TNA. Jest to narzędzie, dzięki któremu pracownik może rejestrować swoją obecność w pracy (wejścia/wyjścia), zgłaszać urlopy oraz delegacje.

Aplikacja umożliwia rejestrację czasu pracy zarówno przy pomocy wybranego urządzenia TNA Gateway jak i rejestracji ręcznej bez użycia urządzeń RCP.

Aplikacja komunikuje się z urządzeniami RCP zarówno przez protokół NFC jak i przez Bluetooth. Dzięki temu, system współpracuje ze znaczną większością urządzeń mobilnych dostępnych na rynku.

Aplikacja mobilna Comarch TNA jest dostępna na dowolne urządzenie z systemem Android albo iOS.

Pobierz za darmo teraz:

TNA_phones

APLIKACJA MOBILNA


  • Rejestracja wejść i wyjść z miejsca pracy
  • Ręczna deklaracja czasu pracy i zgłaszanie pracy zdalnej
  • Zgłaszanie delegacji i urlopu
  • Podgląd obecności i nieobecności
  • Weryfikacja przepracowanego czasu pracy

REJESTRACJA CZASU PRACY


W celu poprawnej rejestracji czasu pracy należy przyłożyć telefon z zainstalowaną aplikacją Comarch TNA do wybranego urządzenia RCP  i poczekać na sygnał dźwiękowy.

Aplikacja mobilna, w zależności od urządzenia RCP do którego zostanie zbliżona:

  • rozpoznaje unikatowy identyfikator wysyłany przez urządzenie: Comarch  TNA Gateway i rejestruje wejście/wyjście, albo
  • stanowi  imitacje zbliżeniowej karty RFID, która po zbliżeniu do urządzenia Comarch  TNA Gateway Plus łączy się bezpośrednio z aplikacją webową rejestrując wejście/wyjście. We współpracy z urządzeniem Comarch  TNA Gateway Plus aplikacja mobilna, może być wymiennie używana z dedykowaną kartą zbliżeniową.

Więcej szczegółów o urządzeniach RCP >>