Integracja z modułem płacowo-kadrowym Comarch ERP

  Synchronizacja czasu pracy między usługą Comarch TNA a modułem płacowo-kadrowym systemu Comarch ERP została zautomatyzowana dzięki aplikacji Comarch TNA Agent.

   

   

  Comarch TNA Agent jest aplikacją automatyzującą i usprawniającą działanie synchronizacji danych pomiędzy modułem Comarch ERP Płace i Kadry w systemach Comarch ERP (Optima, XL, Altum) a Comarch TNA.
  Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników systemów Comarch ERP, którzy chcą zasilać moduł systemu ERP rzeczywistym czasem pracy swoich pracowników na potrzeby jego monitorowania i rozliczeń. Zaletami użycia aplikacji do synchronizacji są m.in. możliwość synchronizowania większej ilości baz firmowych z wieloma usługami Comarch TNA, automatyzacja procesów przez harmonogramowane wyzwalanie procesów synchronizacji.


  Jak to działa?

  Integracja systemów Comarch TNA z Comarch ERP oraz synchronizacja danych między nimi jest możliwa jedynie gdy Klient wykupił prawo do korzystania z usługi Comarch TNA oraz ma dostęp do modułu płacowo-kadrowego Comarch ERP Optima Płace i Kadry.

  Poniżej, w kilku krokach, przedstawiono jak zsynchronizować czas pracy między aplikacją Comarch TNA a modułem Płace i Kadry Comarch ERP.

  Szczegółowy opis aplikacji Comarch TNA Agent, jej działania oraz instalacji dostępny jest w rozdziale „Aplikacja Comarch TNA Agent” w instrukcji użytkownika Comarch TNA dostępnej do pobrania tutaj


  Instalacja aplikacji Comarch TNA Agent

  Aplikacja Comarch TNA Agent, działająca w systemie operacyjnym Windows, dostępna jest do pobrania przez administratora usługi Comarch TNA z poziomu panelu administracyjnego w usłudze w sekcji Ustawienia → Comarch TNA Agent.


  Konfiguracja zadań synchronizacji danych

  Po uruchomieniu aplikacji Comarch TNA Agent zostaje wyświetlone okno z widokiem zadań konfiguracji. Podczas pierwszego uruchomienia lista będzie pusta.

  zadaniakonfig_1

   

  W celu dodania nowego zadanie synchronizacji danych, należy wybrać przycisk „+Dodaj” i uzupełnić wymagane dane.

  zadaniakonfig_2

  W pierwszym kroku należy wybrać serwer baz danych SQL lub dodać nowy. Podczas definiowania pierwszego zadania synchronizacji konieczne będzie dodanie nowego serwera za pomocą przycisku „Dodaj nowy”.

  Po wyborze serwera zostaną aktywowane pozostałe pola, które umożliwiają:

  • wybór bazy danych podlegającej synchronizacji,
  • wybór harmonogramu,
  • dodanie kluczy API, które umożliwią połączenie z systemem Comarch TNA. Klucze API dostępne są z poziomu konta administracyjnego w zakładce Ustawienia > API. Należy wygenerować klucz API oraz wybrać odpowiednio opcję „Klucz aplikacji Comarch TNA Agent”.

  Po wygenerowaniu klucza należy skopiować odpowiednie wartości do punktu pół Identyfikator klucza oraz Klucz w aplikacji Comarch TNA Agent i przycisnąć „Sprawdź”. Jeśli z podanymi kluczami API nie ma powiązanego zadania synchronizacji, obecne zadanie zostanie dodane oraz pojawi się na liście w widoku „Zadania”.

   

  Po poprawnej konfiguracji, w aplikacji zakładce Ustawienia –> Comarch TNA Agent pojawi się informacja o statusie synchronizacji oraz lista agentów Comarch TNA.


  Synchronizacja i jej zakres

  W wersji aplikacji Comarch TNA Agent 1.0.0.0, po zainstalowaniu i konfiguracji aplikacji możliwe jest synchronizowanie danych o strukturze organizacyjnej firmy, kierownikach, pracownikach oraz o czasie pracy użytkowników. W kolejnych wersjach wprowadzane będą dodatkowe elementy podlegające synchornizacji.

  UWAGA!

  Synchronizacja czasu pracy uwarunkowana jest odpowiednim ustawieniem systemu Comarch ERP w kontekście parametru etatu pracownika „Rozliczenia czasu pracy”. Czas pracy będzie się synchronizował jedynie przy wyborze parametru „Według obecności”. W innych konfiguracjach czas pracy nie jest synchronizowany lub opiera się na ustalonym w systemie Comarch ERP kalendarzu.


  Comarch TNA Agent a funkcje dodatkowe

  Funkcja synchronizacji czasu pracy pomiędzy usługą Comarch TNA a systemem Comarch ERP możliwa była już wcześniej za pomocą funkcji dodatkowych. Instalacja aplikacji Comarch TNA Agent zastępuje to rozwiązanie oraz daje możliwość lepszego wykorzystania możliwości synchronizacji i kontroli nad nią. W związku z tym, zalecane jest, aby dotychczasowi użytkownicy funkcji dodatkowych przeszli na korzystanie aplikacji Comarch TNA Agent w celu synchronizacji czasu pracy.

  Funkcje dodatkowe działające poza aplikacją Comarch TNA Agent nie będą dłużej wspierane i rozwijane.


  Pamiętaj!

  • Synchronizacja pracowników i struktury jest jednokierunkowa (system ERP –> Comarch TNA), co pozwala na utworzenie odwzorowania tych informacji w usłudze Comarch TNA, umożliwiając dostęp do usługi dla pracowników i kierowników oraz rejestrowania czasu pracy i obecności. Pracownicy dodani bezpośrednio do usługi Comarch TNA nie będą synchronizowani a ich czas pracy nie będzie przesyłany do systemu ERP Optima.
  • Czas pracy synchronizowany jest dwukierunkowo z zachowaniem priorytetu dla danych wprowadzony z poziomu systemu Comarch ERP i limitowany jest do początku poprzedniego miesiąca. Okresy już zsynchronizowane mogą się zmieniać zarówno po stronie Comarch TNA jak i systemu Comarch ERP, co zostaje wykryte i dodatkowo synchronizowane przy najbliższej wywołanej synchronizacji.
  • Dane wprowadzone w systemie ERP mają wyższość nad tymi zarejestrowanymi w usłudze Comarch TNA.

  Masz pytanie związane z usługą Comarch TNA lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat integracji z Comarch ERP?