Efektywne zarządzanie zasobami ludzkim w małym i dużym przedsiębiorstwie – elektroniczna ewidencja czasu pracy

  Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z podstawowych czynników decydujących o rentowności firmy. Bardzo dobra komunikacja, jasno określone zadania i przejrzysty system pracy przyniosą obustronne korzyści na linii pracodawca – pracownik. Elektroniczna ewidencja czasu pracy jest narzędziem, które zwiększa potencjał przedsiębiorstwa w dziedzinie HR.

  Nieefektywne zarządzanie pracownikami przynosi fatalne skutki dla firmy. Najlepsi etatowcy odchodzą ze względu na złe relacje z szefem, a ci, którzy zostali, często nie wystarczają, by nadrobić braki personalne. Obroty firmy spadają, a razem z nimi dochody. Szkolenia nowych pracowników to nowe koszty, które obciążają budżet przedsiębiorstwa. Kolejnym problemem objawiającym się przy nieodpowiednim podejściu do dziedziny HR jest samowola pracownicza i brak kontroli nad systemem pracy w firmie. Zatrudnieni często spóźniają się do pracy, zamieniają się zmianami bez wiedzy szefa czy kadry kierowniczej, wcześniej opuszczają stanowiska pracy lub wydłużają ustawowe przerwy w wyniku braku ścisłej kontroli czasu pracy. Brak elektronicznego nadzoru powoduje też możliwość swobodnego przemieszczania się osób pracujących i wchodzenia w strefy dla nich zakazane. Bardzo dobrym rozwiązaniem na powyższe problemy jest elektroniczna ewidencja czasu pracy.

  Elektroniczna ewidencja czasu pracy w telefonie

  System elektronicznej ewidencji czasu pracy Comarch TNA pozwala nie tylko na ścisłą kontrolę czasu pracy pracowników, ale także na planowanie ich urlopów czy delegacji. Do pełnego działania systemu wymagane jest urządzenie Comarch TNA Gateway oraz aplikacja na telefonie pracownika. System może zostać również zintegrowany z rozwiązaniami innych firm takimi jak karta magnetyczna. Urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu oznaczającym wejście/wyjście – do budynku lub określonego pomieszczenia.
  Jak działa system? Urządzenie rejestruje aktywność pracownika (wejście/wyjście) przez nadany sygnał, który odczytywany jest przez zainstalowaną aplikację na jego telefonie. System jest oparty o technologię beacon oraz NFC (Near Field Communications) i działa podobnie jak technologia bluetooth. Administrator (pracodawca) może nadać unikalną nazwę określonemu systemowi wejścia/wyjścia. Za przykład może posłużyć pokój socjalny, w którym pracownicy spędzają ustawowe przerwy. System zapewnia obsługę obecności w miejscu pracy, planowania urlopów, delegacji, a pracodawca ma możliwość generowania raportów zgodnych z innymi systemami ERP typu Comarch ERP e-pracownik.

  Jakie korzyści czerpie pracodawca z elektronicznego systemu?

  Przede wszystkim pracodawca dzięki systemowi może w pełni kontrolować obecność pracownika w pracy. Aplikacja zainstalowana w telefonie zatrudnionego działa z dokładnością do kilku sekund i zarejestruje jego wejście oraz wyjście w czasie rzeczywistym. Pozwala to na kontrolę czasu pracy pracownika, co w efekcie zwiększy dyscyplinę. Pracownicy nie będą notorycznie się spóźniać oraz nie będą usiłowali wyjść przed czasem, ponieważ system zweryfikuje każdy ruch w obrębie systemu. Podobnie jest w przypadku zarządzania przerwami w pracy. System zainstalowany w pokoju socjalnym zarejestruje czas, jaki pracownik przeznaczył na odpoczynek. Etatowiec nie będzie mógł bez żadnych konsekwencji wydłużać przerw podczas nieobecności kierownika czy menedżera na zmianie. Dzięki systemowi TNA pracodawca będzie mógł również efektywnie zarządzać godzinami pracy zatrudnionych osób, urlopami czy delegacjami. Pracownik może zgłosić delegację czy urlop przez zainstalowaną aplikację w telefonie. Takie rozwiązanie pozwoli na szybszy przepływ informacji i zastąpienie nieobecnego pracownika bez szkody dla pracodawcy.

  Jakie korzyści czerpie pracownik z elektronicznego systemu?

  System pozwala na lepszą organizację pracy samemu pracownikowi. Mając nieustanny dostęp do aplikacji w telefonie, osoba zatrudniona bez większego problemu może zgłosić urlop, delegację czy nieobecność wynikającą z przyczyn niezawinionych. Proste zarządzanie urlopami czy intuicyjny kanał komunikacji szefa z pracownikami pozwalają nie tylko na odpowiednie zaplanowanie prywatnego czasu z rodziną, ale także na odpowiednio wcześniejsze poinformowanie pracodawcy o nieobecności. Dzięki szybkiej komunikacji dochodzi do mniejszej ilości spornych sytuacji, co jest bardzo ważnym czynnikiem, który nierzadko determinuje pozostanie etatowca w firmie. Relacje z szefem to jeden z trzech czynników, który decyduje o pozostaniu pracownika na swoim stanowisku pracy (pozostałe to wysokość wynagrodzenia i stałe zatrudnienie). Według raportu portalu Pracuj.pl „Na tropie dobrej pracy” aż 60% zatrudnionych osób docenia dobre relacje z szefem i traktuje je jako jeden z głównych czynników, który zatrzymuje ich w obecnej firmie (źródło: kliknij).

  System elektronicznej rejestracji czasu pracy to nowoczesne rozwiązanie kontrolujące pracownika przez rejestrację wejść/wyjść w pracy i do określonych pomieszczeń. Daje też możliwość intuicyjnej komunikacji, która pozytywnie wpływa na relacje pracodawca – pracownik. Z jednej strony system zwiększa dyscyplinę w pracy, z drugiej – ułatwia komunikację i służy także pracownikowi.

  Chcesz dowiedzieć się więcej o Comarch TNA? Wejdź na stronę www.tna.comarch.com/pl

  Aplikacja Comarch TNA na telefonie komórkowym