Nowości funkcjonalne w usłudze Comarch TNA

  W miesiącu październik 2020 roku udostępnione zostały dwie nowe wersje usługi Comarch TNA 3.5 oraz Comarch TNA 3.6.

  W ramach najnowszych wersji Comarch TNA wprowadzono szereg usprawnień w aplikacji Comarch TNA Agent:

  • Funkcja pełnej synchronizacji w aplikacji TNA Agent, która pozwala na pełną synchronizację pracowników i struktury organizacyjnej z czasem pracy w określonym przedziale czasu.
  • Pełna synchronizacja wybranego miesiąca w Comarch TNA Agent.
  • Zmiany w domyślnej konfiguracji zdalnej synchronizacji działającej w aplikacji TNA Agent.
  • Optymalizacja synchronizacji czasu pracy w Comarch TNA Agent

  Formularz zgłoszenia delegacji rozszerzono o dodatkowe informacje m.in. RD czy numer rejestracyjny samochodu.

  Nowa odsłona TNA to dalsza rozbudowa funkcjonalna aplikacji mobilnej. Najważniejsze nowości to:

  • Zarządzanie identyfikatorami (karty, tagi NFC) dodane w aplikacji mobilnej m.in. przypisywanie, odłączanie identyfikatorów dla pracowników.
  • Anulowanie już zaakceptowanych wniosków w aplikacji mobilnej.
  • Rozszerzone możliwości akceptacji w aplikacji mobilnej – listy delegacji i wakacji.

  W nowej wersji usługi Comarch TNA również rozszerzono Publiczne API o odczytywanie informacji o delegacjach, urlopach i raportach czasu pracy z filtrowaniem na określony przedział czasu.

  Przypominamy jednocześnie o funkcjonalnościach, które zostały wydane we wcześniejszych wersjach bieżącego roku:

  Książka Telefoniczna, która zawiera najistotniejsze dane kontaktowe o osobach zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Wskazana funkcjonalność pozwala również na szybkie wyszukiwanie pracowników po takich parametrach jak imię i nazwisko, telefon czy adres e-mail. Dostęp do tego obszaru mają zarówno kierownicy, zastępcy oraz pracownicy.

  Anulowanie zaakceptowanych wniosków pracowników np. urlopu czy delegacji. Umożliwi to kierownikowi anulowania już zaakceptowanej aktywności pracownika np. ze względu na zmianę planów lub pomyłkę pracownika wynikającej ze złej daty wprowadzonej w wniosku o urlop.

  Historia wniosków pracownika . W ramach wskazanej funkcjonalność dowolny pracownik klikając ikonkę kalendarza przy zgłoszeniu będzie mógł podejrzeć godzinę, w której zmieniano jego status oraz imię i nazwisko przełożone rozpatrującego wniosek. 

  Zarządzanie zgłoszeniami (urlopy, delegacje …) pracowników przez kierowników z poziomu aplikacji mobilnej.

  Rozbudowa konfiguracji synchronizacji pracowników. W ramach aplikacji Comarch TNA Agent będzie istniała możliwość wskazania, którzy pracownicy będą mieli przypisany dostęp do usługi Comarch TNA. Dodatkowo w dowolnym momencie z poziomu karty pracownika będzie można włączyć/wyłączanie dostępu do usługi TNA.

  Obsługę limitów urlopowych dla etatów pracowników, które nie są objęte synchronizacją z Comarch ERP Optima. System w tym przypadku umożliwia ręczne ustalanie limitów urlopowych jakie przysługują danemu pracownikowi.

  Synchronizacja limitów urlopowych z obszarem kadrowo-płacowym Comarch ERP za pomocą Comarch TNA Agent.

  Dodawanie własnych tagów, kart NFC. Umożliwi to administratorowi usługi w szybki sposób dodania do systemu własnych identyfikatorów NFC (kart, tag-ów) przy pomocy aplikacji mobilnej poprzez zeskanowanie karty.

  Rozwój funkcjonalny zarządzania grafikami pracowników, który pozwoli m.in. na:

  • tworzenie grafiku dla dowolnie zdefiniowanego zakresu dat
  • przybliżanie i oddalanie widoku w grafiku
  • kopiowanie grafiku pomiędzy pracownikami
  • definiowanie grafiku dla wielu pracowników oraz dni jednocześnie
  • możliwość pionowej prezentacji grafiku

  Obsługa zmiany nocnej. Wskazana funkcjonalność jest dedykowana pracy zmianowej, gdzie pracownicy mają przypisany plan pracy lub grafik wykraczający poza dzień, w którym praca się rozpoczęła.