Technologia wspiera zarządzanie pracownikami

  Technologia jest coraz bardziej kluczowa w biznesie pod kątem obecności w różnych obszarach funkcjonowania. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa powinna obejmować także zarządzanie pracownikami przy pomocy innowacyjnych narzędzi IT. Dzięki temu można ułatwić procesy zarządzania kapitałem ludzkim.

  Nowe technologie są wyzwaniem dla biznesu, ale jednocześnie szansą i sposobem na zyskanie przewagi konkurencyjnej. Wyzwaniem jest wdrożenie technologii, jej przystosowanie do danej organizacji, a także konieczność przeprowadzenia zmian procesów biznesowych. Przedsiębiorcy ponoszą jednak ten trud, ponieważ korzyści wynikające ze wsparcia nowych technologii są ogromne. Dotyczy to również procesów zarządzania kapitałem ludzkim i wszystkich obszarów z tym związanych.

  Czy biznes przygotowany jest na nowe technologie w zarządzaniu pracownikami?

  Znaczenie kapitału ludzkiego w biznesie jest coraz większe, co doskonale widać zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i w polskich firmach. Dziś receptą na odniesienie sukcesu jest nie tyle sprawna redukcja kosztów, co jeszcze kilka lat temu było ogromnie popularne, ile właśnie dobry, wartościowy i doświadczony pracownik. W kontekście tego, że na polskim rynku brakuje co najmniej 150 tys. pracowników (źródło) i wiele firm ma ogromny problem z rekrutacją, kapitał ludzki we współczesnym biznesie stale zyskuje na znaczeniu.

  Czy jednak przedsiębiorstwa są rzeczywiście przygotowane na to, aby wykorzystywać nowe technologie w zarządzaniu pracownikami? Wydaje się, że nie jest z tym źle, skoro już teraz 56% firm przekształca swoje działy HR, aby jak najlepiej wykorzystać w nich narzędzia cyfrowe i mobilne, a 33% wykorzystuje jakieś formy sztucznej inteligencji do zarządzania pracownikami (źródło). Do tego badanie firmy IDC pokazuje, że działy HR poszukują zaawansowanych technologicznie narzędzi, które będą ich wspomagać przede wszystkim w takich obszarach jak szkolenia i rozwój pracowników, rekrutacja, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie relacjami z pracownikami. Od takich udogodnień wymagane jest głównie bezproblemowe działanie, które pozwoli zmniejszyć nakłady pracy HR i podniesie efektywność procesów związanych z kapitałem ludzkim.

  Oczywiście wdrażanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu pracownikami w firmach odbywa się etapami. Na początku cyfrowe narzędzia wykorzystywane są przede wszystkim do zarządzania wynagrodzeniami. Natomiast w kolejnych fazach zwykle dochodzą jeszcze procesy rekrutacji, szkoleń, oceny i motywacji pracowników oraz obsługa kultury organizacyjnej firmy.

  Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ludźmi

  W wymienionych wyżej obszarach zarządzania kapitałem ludzkim, bez wsparcia nowoczesnych technologii bardzo trudno byłoby realizować sprawnie wszelkie procesy, do tego wymagałoby to zaangażowania bardzo wielu specjalistów działu HR. Cyfrowe rozwiązania pozwalają wyeliminować ten problem. Doskonale widać to w obszarze kadrowo-płacowym. Tutaj zadania administracyjne, rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń i absencji coraz częściej wspomagane jest nie tylko oprogramowaniem biurowym, pakietami graficznymi i bazami danych, ale również innymi innowacyjnymi narzędziami. Przykładem może być Comarch TNA, czyli system rejestracji czasu pracy. Urządzenie Comarch TNA Gateway współpracuje z aplikacją na telefonie pracownika, rejestrując jego wejścia i wyjścia. System działa w oparciu o technologię beacon i NFC, pozwala generować różne raporty i ułatwia zarządzanie obecnością pracowników.

  To oczywiście tylko jeden z przykładów, bo innowacyjne technologie są z powodzeniem wykorzystywanie również do innych zadań związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Narzędzia cyfrowe używane są na przykład w szkoleniach. Wdrażane są nowe ich modele, coraz częściej oparte na platformach e-learningowych. Nowoczesne technologie wykorzystywane są również w rekrutacji i pozyskiwaniu nowych talentów. Coraz popularniejsza jest tam technologia kognitywna, wykorzystująca rozwiązania mobilne, chmurę, sieci społecznościowe i nierzadko korzystająca ze sztucznej inteligencji. Podobnie dzieje się w obszarze zarządzania wynikami i oceny pracowników oraz w innych procesach zarządzania kapitałem ludzkim.

  Sztuczna inteligencja, inteligentne przetwarzanie danych, różnego rodzaju czujniki i robotyka to rozwiązania, które coraz częściej pojawiają się w biznesie i wykorzystywane są także do zarządzania pracownikami. Przedsiębiorcy zaczynają bowiem rozumieć, że niedostosowanie się do nowych zasad i niewykorzystanie potencjału nowych technologii będzie oznaczać dla nich pozostanie w tyle, co w konsekwencji stanie się przyczyną porażki biznesowej.

  Chcesz się dowiedzieć więcej o Comarch TNA? Sprawdź stronę www.tna.comarch.com/pl

  zarzadanie firma